Ενημέρωση για απαλλαγή και μείωση τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών – χειροτεχνών – Επιδότηση κύκλου εργασιών

Σας γνωρίζουμε ότι υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις δυνάμει των άρ. 58 και 59 του Ν. 4949/2022, με τις οποίες ορίζονται: οι δικαιούχοι και η διαδικασία μείωσης ή και μηδενισμού του τέλους επιτηδεύματος για αυτοαπασχολούμενους (φυσικά πρόσωπα) στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας, καθώς και η διαδικασία επιδότησής τους έως €5.000 μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών (3) Δεξαμενών νερού, για λόγους πυροπροστασίας στο νησί της Σάμου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ