Ενημέρωση για επικείμενη βεβαίωση οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ σε ΔΟΥ και την είσπραξη εσόδων υπέρ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ).

Ενημέρωση για επικείμενη βεβαίωση οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ σε ΔΟΥ και την είσπραξη εσόδων υπέρ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ).

Το Επιμελητήριο Σάμου ενημερώνει τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης της μερίδας τους» στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης».
Με το ΦΕΚ5306/05-09-2023, ορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων υπέρ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ).
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και βεβαίωσης στη ΔΟΥ τυχόν οφειλών στο ΓΕΜΗ, συστήνεται η τακτοποίηση τους, το συντομότερο δυνατόν.

Προηγούμενο Επίσκεψη στο Επιμελητήριο Σάμου του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου κυρίου Ιωάννη Πλακιωτάκη

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ