Ενημέρωση καταστημάτων μαζικής εστίασης για την διάθεση τυριού «φέτα»

Ελέγχους θα διενεργήσει σε χώρους μαζικής εστίασης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου, προκειμένου να διερευνηθεί η προσφορά λευκών τυριών άλμης ως φέτα.

 

Κατεβάστε το με αρ.πρωτ.3016/18-07-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου προς ενημέρωσή σας.

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων προς κάλυψη ανελαστικών και έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Υφιστάμενων Υπηρεσιών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ