Ενημέρωση σχετικά με τα Ανώτατα ‘Ορια Υπολειμμάτων (Α.Ο.Υ.) της δραστικής ουσίας (δ.ο.) phosmet σε ελαιόλαδο και λοιπά μεταποιημένα προϊόντα

Σε περίπτωση εξαγωγής ελαιολάδου και άλλων μεταποιημένων προϊόντων, θα πρέπει πρώτα να έχει διερευνηθεί ποιά διαδικασία ελέγχου και ποιοι συντελεστές μεταποίησης εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα.

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

 

Προηγούμενο Τροποποίηση της υπό στοιχεία αριθ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/ 2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β΄4241).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ