Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Σάμου αναφορικά με τη Δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Σάμου αναφορικά με τη Δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ