Ενημέρωση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ – Εκτός λειτουργίας τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ από 6 έως 9 Μαΐου 2022

Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 6/5/2022 09:00 έως και Δευτέρας 9/5/2022 00:00 τα πληροφοριακά συστήματα των ΓΕΜΗ και ΥΜΣ θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών μετάβασής τους στις υποδομές του G-CLOUD. Δεν θα διατίθενται συνεπώς υπηρεσίες μεταβολών, δημοσιότητας, στατιστικών και σύστασης επιχειρήσεων.

 

 

Προηγούμενο Ημερίδες Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ