Ενημερωτικό video για τη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ

Σας γνωρίζουμε ότι στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό video για τη Δράση «e-Λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

https://diaxeiristiki-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/v_gotsoulias_diaxeiristiki_gr/EUYtFoqVkJZMniYHK8SasnEBBtec3SGeI3GsGbKQOmLUww?e=cOUy0i

 

Προηγούμενο Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου “Αποκατάσταση φθορών στο ΒΝΣ Σάμου”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ