Επείγουσα ενημέρωση για North Evia-Samos Pass

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα “North Evia – Samos Pass” εξελίχθηκε ομαλά και αποδείχτηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο, το ζωηρό ενδιαφέρον των πολιτών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Πλέον, περνάμε στο επόμενο, ιδιαίτερα κρίσιμο, στάδιο του προγράμματος που αφορά στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων και τη δυνατότητα χρήσης των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών τους, χωρίς προβλήματα.

Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, η κάρτα North Evia-Samos Pass λειτουργεί όπως οποιαδήποτε άλλη χρεωστική κάρτα.

Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής θα μπορούν οι επιχειρήσεις να επαληθεύουν με αναζήτηση βάσει του ΑΦΜ, την επιλεξιμότητά τους και κατ΄επέκταση τη δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Συνεπώς είναι κρίσιμο να ενημερωθούν όλα τα μέλη σας και να τους προτρέψετε να προχωρήσουν άμεσα στον σχετικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσουν εάν η επιχείρησή τους είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης. Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης από την εφαρμογή και εφόσον θεωρούν ότι θα έπρεπε βάσει της δραστηριότητας της επιχείρησής, να περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις (δείτε τη σχετική λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου – MCCs), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με την τράπεζα ή πάροχο υπηρεσιών acquiring που συνεργάζονται, για άμεση διευθέτηση του προβλήματος.

Για οποιαδήποτε απορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης στο 215 215 7841.

Προηγούμενο 4η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 9v.1 “Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ