Ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις επί των επιπτώσεων από τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ

Έγγραφο Γενικής Δ/νσης Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής (ΔΟΕΠ)

Ερωτηματολόγιο

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Απόφαση αναφορικά με τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ