Ερωτηματολόγιο για το έργο ISLANDS OF INNOVATION της ΠΕ Βορείου Αιγαίου

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Περιφερειακή Ομάδα Εμπλεκομένων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έργο «ISLANDS OF INNOVATION», αυτή τη περίοδο πραγματοποιείται διαδικτυακή έρευνα σε νέους 15-30 ετών μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των νέων σχετικά με την πρόθεση παραμονής τους ή μη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, με θέματα καινοτομίας κλπ.   

 

Ομάδες στόχοι που δύνανται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο είναι άτομα ηλικίας 15-30 ετών που ζουν ή  σπουδάζουν στο Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα: 

 

• Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί  φοιτητές 

• Μαθητές Λυκείου

• Μαθητές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολές ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, κλπ)

• Νέοι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου

 

 Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε.

 

 

 

 

Προηγούμενο Δελτίο Τύπου – Τουρισμός-Ειδική Εκδήλωση Παρουσίασης της Σάμου ως Τουριστικού Προορισμού στη Σερβία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ