Ερωτηματολόγιο – συμμετοχή στην έρευνα με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs ( I-STARS )

Ερωτηματολόγιο – συμμετοχή στην έρευνα

Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs ( I-STARS ) έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιά να πραγματοποιήσουν το ταξίδι μετασχηματισμού τους 2030 προς την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα.
Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – INSULEUR, μαζί με άλλους πέντε οργανισμούς από τα νησιά της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας (Σικελία) και της Ισπανίας (Μαγιόρκα), εταίρους στο πρόγραμμα I-STARS, σχεδιάζουν το ταξίδι τουριστικών επιχειρήσεων για το 2030 και θα εκτιμούσαν τη συμβολή σας, απαντώντας σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο έρευνας.Η πανδημία covid-19 έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, ενώ ο τουρισμός ήταν ένας από τους τομείς της οικονομίας που επλήγησαν περισσότερο. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο παγκόσμιος τουρισμός ανακάμπτει και πάλι, ενώ είναι πλέον εμφανές περισσότερο από ποτέ ότι σε ένα μετα-πανδημικό κόσμο, ο τουρισμός στα νησιά δεν θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο της «διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης» (‘business as usual’) αλλά μάλλον η πανδημία θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο είδος τουρισμού.

Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs ( I-STARS ) έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιά να πραγματοποιήσουν το ταξίδι μετασχηματισμού τους 2030 προς την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα. Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – INSULEUR, μαζί με άλλους πέντε οργανισμούς από τα νησιά της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας (Σικελία) και της Ισπανίας (Μαγιόρκα), εταίρους στο πρόγραμμα I-STARS, σχεδιάζουν το ταξίδι τουριστικών επιχειρήσεων για το 2030 και θα εκτιμούσαν τη συμβολή σας, απαντώντας σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο έρευνας.

Συμμετέχοντας σε αυτή την έρευνα:

✓ θα μας βοηθήσετε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα στήριξής μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας και να βοηθήσουμε τη μετάβαση της επιχείρησής σας σε βιώσιμες πρακτικές,
✓ θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε πρώτοι για το σχέδιο επιχορήγησης έως € 5.600 που θα προσφέρει το έργο I-STARS με στόχο να προετοιμάσει την επιχείρησή σας να γίνει ανθεκτική και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω πιο υπεύθυνου τουρισμού.

Η έρευνα διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Οι απαντήσεις και τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά, ενώ δεν θα κοινοποιηθούν δεδομένα σε οντότητες εκτός της κοινοπραξίας I-STARS και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, στείλτε μας email στο istars.all@gmail.com.

➢ Επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησής σας για το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ παρακάτω:
o Αγγλικά
o Ελληνικά
o Ισπανικά

➢ Τελευταία ημερομηνία υποβολής των ερωτηματολογίων σας: Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

Προηγούμενο Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ