Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Σάμου «Ελπινίκη Μιχαλούδη» – Σχολικό Έτος 2023 – 2024 – Β’ Περίοδος Εγγραφών από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 07:00 έως και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Σάμου «Ελπινίκη Μιχαλούδη» – Σχολικό Έτος 2023 – 2024 – Β’ Περίοδος Εγγραφών από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 07:00 έως και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Τομείς που λειτουργούν:

Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών

Με ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Μηχανολογίας

Με ειδικότητα: Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Με ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Πληροφορικής

Με ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας:

Με ειδικότητες: α) Αισθητικής Τέχνης β) Κομμωτικής Τέχνης.

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου εγγράφονται στην Β τάξη για να παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα ειδικότητας

Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας ανέρχονται σε 23 ώρες εβδομαδιαίως.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας παρακολουθούν όσοι δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου (είτε Γενικού είτε Επαγγελματικού) και εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη την οποία δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία.

Πληροφορίες: 2273028339, 6947126441

Προηγούμενο Ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εφαρμογή του καν. (ΕΕ) 305/2011 και του π.δ. 57/2010 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ