ΕΦΕΤ – COVID-19- Οδηγός Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση

ΕΦΕΤ – COVID-19- Οδηγός Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο 2η Τροποποίηση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ