Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός από την 79 ΑΔΤΕ για τη προμήθεια παγωτών.

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 08:00 πμ.

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Επιχορήγηση Υφισταμένων Γυμναστηρίων & Παιδοτόπων” του ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ