Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Προμήθειας Γαλακτοκομικών Προϊόντων από την 79 ΑΔΤΕ

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για τη κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 08:00 π.μ.

 

 

 

Προηγούμενο Υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Επιχορήγηση Υφισταμένων Γυμναστηρίων & Παιδοτόπων” του ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ