Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Προμήθειας ειδών Κυλικείου και Γαλακτοκομικών Προϊόντων για τη κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ.

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Προμήθειας ειδών Κυλικείου και Γαλακτοκομικών Προϊόντων για τη κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ.

Διαγωνισμός 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 12 Ιανουαρίου.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 18 Ιανουαρίου.

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Υποχρέωση προσκόμισης σεμιναρίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ