Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Οπωροκηπευτικών για την κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Δείτε το κείμενο της προκύρηξης.

 

 

Προηγούμενο Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 2η Φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 πμ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ