Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα διενεργηθεί στις 11 Ιουνίου 24 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα διενεργηθεί στις 11 Ιουνίου 24 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη προμήθεια αλκοολούχων ποτών – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 23η Μαϊου 2024

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ