Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο πλαίσιο του Ν.4738/2020

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ στο οποίο καταχωρούνται και δημοσιεύονται τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται στο Νόμο για τη ρύθμιση ή την απαλλαγή οφειλών (Ν.4738/2020).

Ρύθμιση οφειλών – Δεύτερη ευκαιρία

Περιουσία και φορολογία-Διαχείριση οφειλών

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Δικαιολογητικά για την προεγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ