Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Ν. 4072/2012 (Α’ 86/11-4-2012) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την δημοσίευση των νόμων 4155/2013, 4308/2014, 4314/2014, 4336/2015, 4403/2016, 4541/2018)

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ