Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.42887 (ΦΕΚ Β΄2767/7-7-20) καταργείται ο περιορισμός στον αριθμό των επιτρεπόμενων καθήμενων ανά τραπέζι, που ήταν 6 άτομα, στα εστιατόρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, συνεχίζει να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός πελατών (εσωτερικοί χώροι 2,20 τμ συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας/πελάτη και 2.00 τμ για τους υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους).

Επίσης διατηρούνται οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ των τραπεζιών (εσωτερικοί χώροι 0,90 εάν δεν παρεμβάλλονται καρέκλες, 1,20 εάν παρεμβάλλονται στην μια πλευρά, 1,80 εάν παρεμβάλλονται και στις 2 πλευρές, αντίστοιχα για τους εξωτερικούς χώρους ή ημιυπαίθριους χώρους 0,70 – 1,20 και 1,70).

Ακόμη οι καταναλωτές δεν υποχρεούνται, πλέον μέσα σε εμπορικά κέντρα να φορούν μάσκα, ενώ η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για τους εργαζόμενους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις με τα ισχύοντα αλλά και άλλες ρυθμίσεις στο ΦΕΚ Β΄2767/7-7-20.

 

 

 

 

Προηγούμενο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση με σύμβαση έργου της καθαριότητας του Διοικητηρίου και των λοιπών υπηρεσιών της Π.Ε. Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ