Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Παρακολούθηση και από απόσταση Live – Χωρίς Δίδακτρα αλλά με Υποτροφίες.

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κέντρο Ερευνών

Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών

Certified Systemic Analyst Professional (CSAP) 

www.csap.gr

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) οργανώνουν το καινοτόμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών Mεταπτυχιακού Eπιπέδου Certified Systemic Analyst Professional (CSAP).  Το CSAP είναι το πρώτο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακού Eπιπέδου της προσέγγισης των συστημάτων το οποίο εστιάζεται στο στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών, προσφέροντας επαγγελματική τεχνογνωσία τελευταίας γενιάς, που είναι εύκολα αξιοποιήσιμη για την καθημερινή του δράση και που ουσιαστικά άμεσα του αναβαθμίζει επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητες.

Στόχος του CSAP Προγράμματος είναι να δημιουργήσει ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα και να ανταποκρίνονται στις πολυσχιδείς απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό που διέπει τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το CSAP γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματικών γνώσεων, προσφέροντας ευκαιρία για επαγγελματική διαφοροποίηση και προσωπική ανάπτυξη μέσα από την εκμάθηση εργαλείων επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων με βάση τις αρχές της Συστημικής Σκέψης.

Το CSAP ενισχύει το επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των στελεχών της Επιχείρησης και του Οργανισμού για την ανάδειξη του ηγετικού ταλέντου που είναι τόσο αναγκαίο στο πολυσχιδές και συνεχώς εξελισσόμενο οργανωτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Το CSAP ισορροπεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών με πρακτικές εφαρμογές και μεθοδολογίες, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

Η επαγγελματική μεταπτυχιακή πιστοποίηση φυσικών προσώπων από επίσημα αναγνωρισμένο Φορέα διεθνούς κύρους (ΕΕΣΜ) καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική μεταπτυχιακή πιστοποίηση διεθνούς επιπέδου, δίνοντάς τους ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επαγγελματικό στίβο.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από πανεπιστημιακούς καθηγητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής και από καταξιωμένους managers. Όλοι οι διδάσκοντες διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠA.

Το CSAP είναι πιστοποιημένο πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου από την Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης και προσφέρει Μόρια Διοικητικής Εξέλιξης.

Ο κύκλος σπουδών του CSAP αρχίζει τον Οκτώβριο εκάστου έτους και πραγματοποιείται μόνο την ημέρα Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από 09:30 έως 15:00. Διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος η διδασκαλία και ακολουθεί η μελέτη πιστοποίησης εφαρμοσμένη στο χώρο εργασίας σας διάρκειας περίπου 6 μηνών.

Προσφέρεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης από απόσταση για άτομα που δεν κατοικούν στην Αττική και συνεπώς δεν απαιτείται η παρουσία των στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Αναλυτικά, το CSAP παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του http://www.csap.gr/ στην οποία προσφέρονται επιπλέον υποτροφίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών οι οποίες καλύπτουν και έως το 100% των διδάκτρων.

Επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το CSAP Πρόγραμμα και για τις προσφερόμενες υποτροφίες διδάκτρων, θα προσφέρονται μέχρι 5 υποτροφίες ανά Οργανισμό και Επιχείρηση.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 21-10-2017.

http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=44

http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=43 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Αιτήσεις υποψηφιότητας Επιμελητηριακών Εκλογών 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ