Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

•Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)

•Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

•Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

 

Τελευταίες ημέρες αιτήσεων για τις εναπομείνασες θέσεις έως Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Ολιγοήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων διάρκειας μίας (1) εβδομάδας που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο)

• Ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διδασκαλία

• Εξεταστική περίοδος διάρκειας μίας (1) εβδομάδας που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου.

Το ΠΜΣ χρησιμοποιεί τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δύναται να λειτουργήσει άμεσα και πλήρως εξ αποστάσεως σε περίπτωση που απαιτηθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

https://odim.aegean.gr/?q=el/node/8

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των υπηρεσιών της ΠΕ Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ