Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Προγράμματα “Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon” & “Εισαγωγή στη διαχείριση εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon (150 ωρών – 3 μήνες)

 

Εισαγωγή στη διαχείριση εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος (160 ωρών – 3 μήνες)

 

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης με τίτλο:

 

« Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon »

 

« Εισαγωγή στη διαχείριση εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος »

 

Σκοπός

Η υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους είναι πια μια πραγματικότητα για το 90% δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων παγκοσμίως με παράλληλη αύξηση του φόρτου εργασίας που μεταφέρεται σε αυτό σε επίπεδα άνω του 80%. Η ανάπτυξη έχει πρόσφατα ενισχυθεί λόγω της πανδημίας και όπως ανέφερε ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, έχει παρατηρηθεί ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) που συνήθως λαμβάνει χώρα 2 χρόνια να πραγματοποιείται στις μέρες μας σε 2 μήνες! Αναμένεται ότι η παγκόσμια αγορά υπολογιστικού νέφους θα φθάσει τα 623 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 ενώ ήταν μόλις στα 272 δισεκατομμύρια το 2018.

Η πανταχού παρούσα πρόσβαση στο υπολογιστικό νέφος είναι ο κύριος παράγοντας υιοθέτησής του από τις επιχειρήσεις (42%), ακολουθούμενος από την ανάκαμψη από καταστροφές (38%) και την ευελιξία (37%). Σε μια άλλη έρευνα, εμφανίζεται και η βελτιστοποίηση του κόστους ως ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας. Διαπιστώνεται ότι το 1/3 του προϋπολογισμού για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις δαπανείται πλέον για υπηρεσίες νέφους και συνοδεύεται από αναζήτηση καταρτισμένων στελεχών.

Τα προγράμματα εισάγουν τους εκπαιδευόμενους στο μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και στα οφέλη που αυτό προσφέρει ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος και την ευελιξία στην διαχείριση πόρων και υπηρεσιών. Έπειτα, εστιάζει στην εκπαίδευση όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών που ακολουθούν μια αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών και στους τρόπους που η ανάπτυξη και η διάταξη των εφαρμογών αυτών μπορεί να υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος. 

Το πρώτο πρόγραμμα εστιάζει και εμβαθύνει στο υπολογιστικό νέφος της Amazon. Αναφέρεται σε θέματα συνεχούς ενοποίησης και ανάπτυξης (continuous integration & continuous development, CI/CD) (υπηρεσία AWS CodePipeline) καθώς και κατανεμημένης διάταξης εφαρμογών. Για την κατανεμημένη διάταξη εφαρμογών αναλύονται η τεχνολογία Docker για την διαχείριση containers που αντιστοιχούν στα συστατικά μέρη των εφαρμογών αυτών καθώς και σχετικές υπηρεσίες και μηχανές ενορχήστρωσης containers κατά μήκος πολλαπλών πόρων της Amazon (AWS Fargate, AWS ECS, AWS EKS). Τέλος, παρέχεται εκπαίδευση στην ανάπτυξη REST υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας μιας εφαρμογής υπολογιστικού νέφους (πλαίσιο Jersey).

Το δεύτερο πρόγραμμα αποσκοπεί σε μια ολιστική προσέγγιση στο υπολογιστικό νέφος ανεξάρτητα από τον πάροχο του νέφους (Amazon, Microsoft, Google). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συνεχούς ενοποίησης και ανάπτυξης (continuous integration & continuous development, CI/CD) (πλαίσια Jenkins & Github Actions) καθώς και ανάπτυξης & διάταξης εφαρμογών κατά μήκος διαφορετικών υπολογιστικών νεφών (πχ. Amazon EC2, Microsoft Azure, Google Cloud). Για αυτό τον σκοπό, παρουσιάζονται διάφορες τεχνολογίες (Docker & Kubernetes) καθώς και σχετικές πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (Terraform & Melodic). Τέλος, παρέχεται εκπαίδευση στην ανάπτυξη REST υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας μιας εφαρμογής υπολογιστικού νέφους (πλαίσιο Jersey).

Τα προγράμματα στοχεύουν σε στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα προγραμματιστές καθώς και σε προσωπικό IT τόσο επιχειρήσεων όσο και δημόσιων οργανισμών που επιθυμούν να ανακαλύψουν τον κόσμο του υπολογιστικού νέφους και να εκπαιδευθούν στο πως να υλοποιούν και να διατάσσουν μοντέρνες διαδικτυακές εφαρμογές πάνω από το υπολογιστικό νέφος. Επίσης, στοχεύει σε φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να γνωρίσουν το μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος ώστε να αναπτύσσουν τάχιστα και συνεργατικά τόσο εργασίες όσο και ερευνητικά πρωτότυπα.  

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις σε θέματα υπολογιστικού νέφους ή προγραμματισμού. Ενδείκνυται η βασική γνώση γενικών αρχών προγραμματισμού και της γλώσσας προγραμματισμού Java.

 

Γενικές πληροφορίες

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα προβλέπεται εκπαίδευση 150 και 160 ωρών αντίστοιχα, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες πληροφορικής που επιθυμούν να κατακτήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και να αναπτύξουν εφαρμογές και περιβάλλοντα αξιοποίησης της στην παραγωγή. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

•      Μηχανικούς Λογισμικού 

•      Μηχανικούς Παραγωγής

•      Αρχιτέκτονες Πληροφοριακών Συστημάτων

•      Στελέχη ΙΤ Επιχειρήσεων

•      Στελέχη ΙΤ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

•      Απόφοιτους και Φοιτητές τεχνολογικών κατευθύνσεων κυρίως προγραμματιστές.

 

Παροχές προγράμματος

•      Εκπαιδευτικό υλικό (προγραμματισμός, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)

•      Οδηγός μελέτης

•      Βεβαίωση συμμετοχής

•      Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 7.5 και 8.0 μονάδες ECVET

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.

 

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:

•       Έκπτωση 20% σε ομάδες εγγραφών 5 ατόμων δημόσιων υπάλληλων ή  εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση, 

•       Έκπτωση 20% σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

•       Έκπτωση 20% σε άνεργους και πολύτεκνους και σε άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ, 

•       Έκπτωση 20% σε επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία Covid-19

•       Έκπτωση 20% σε ΑμεΑ ή γονείς με ΑμεΑ ανήλικα τέκνα

•      Έκπτωση 15% σε κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων

•      Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη προγράμματος:   10 Μαΐου 2021

Λήξη προγράμματος:        01 Αυγούστου 2021

 

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr   

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr

 

 

Προηγούμενο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ