Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝOY ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

«Ε.Π.Τ.Α. – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί μοριοδότησης, προσφέρουν στοχευμένους κύκλους εξελικτικής ψηφιακής επιμόρφωσης.

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ θεωρείται πλέον απαραίτητο προσόν για τους εργαζόμενους όλων των οργανισμών και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα οι τεχνολογίες όπως τα υπολογιστικά φύλλα, οι επεξεργαστές κειμένου, το διαδίκτυο, οι συνεργατικές πλατφόρμες, κ.α., θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία για την ανάληψη και την εκτέλεση μίας εργασίας.

Παρέχουμε τις σχετικές γνώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες προσωποποιημένες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου έμπειροι επαγγελματίες του χώρου δρουν σαν επιμορφωτές παρέχοντας πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Η χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης και η απονομή βαθμών ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) παρέχουν την διεθνή αναγνώριση των παρεχόμενων γνώσεων.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 400 ΩΡΏΝ, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εξάσκηση όλων των εργαλείων ενός σύγχρονου ψηφιακού γραφείου, όπως οι επεξεργαστές κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα, οι υπηρεσίες διαδικτύου, οι παρουσιάσεις, οι διαδικτυακές φόρμες, τα συνεργατικά δίκτυα, οι ιστοσελίδες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών,

 Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

Φοιτητές και Αποφοίτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα,πρακτική,βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)

Οδηγός μελέτης

Βεβαίωση συμμετοχής

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 29 ΜΟΝΆΔΕΣ ECVET ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ βάσει νομοθεσίας

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.

 

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:

• 15% ΈΚΠΤΩΣΗ σε άνεργους και πολύτεκνους

• 15% ΈΚΠΤΩΣΗ σε δημόσιους / ιδιωτικούς υπαλλήλους

• 20% ΈΚΠΤΩΣΗ σε εργαζόμενους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

• 15% ΈΚΠΤΩΣΗ σε φοιτητές

• 15% ΈΚΠΤΩΣΗ σε κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων

• 10% ΈΚΠΤΩΣΗ σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Έναρξη προγράμματος: 10 ΜΑΐΟΥ 2021

Λήξη προγράμματος: 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr 

 

 

 

 

Προηγούμενο Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΒΝΣ ΣΑΜΟΥ”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ