Νέα ΚΥΑ της Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) – ΦΕΚ 2380/21-06-2018

Νέα ΚΥΑ της Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)  – ΦΕΚ 2380/21-06-2018

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ