Νέο Πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, προϋπολογισμού 700.000.000 €, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της ΕΛΑΝΕΤ αποστέλλοντας email στα:
green.mod@elanet.gr για τη Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»
green.dev@elanet.gr για τη Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ»

 

 

Προηγούμενο ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ – «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» διοργανώνει το Επιμελητήριο Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ