ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000 €, η οποία:
στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.
• συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Υποβολές αιτήσεων: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικώς μέσω του OΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων).
Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 23/02/2023 και ώρα 12:00
Ημερομηνία λήξης υποβολών: Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.
Αξιολόγηση αιτήσεων: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις:
Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
• Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%
• Αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000 € έως 30.000 €.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
• Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%
• Αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000 € έως 650.000 €.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
• Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%
• Αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001 € έως 1.200.000 €.

 

 

Προηγούμενο Συγκεντρωτικά οι αποφάσεις για τις έως τώρα αξιολογημένες αιτήσεις των Ενταγμένων και απορριπτέων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές». Εκκρεμούν ακόμα αρκετες αιτήσεις προς αξιολόγηση.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ