Νομοθεσία

1. άρθρο 58 Ν. 4484_2017

 

2. 372_92 κωδικοποίηση 2017

 

3. ΑΡΙΘ 2081-92 κωδικοποίηση 2017

Προηγούμενο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ