Νόμος 4541 – Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Νόμος 4541 – Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

ΦΕΚ 93/31-05-2018

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ