ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

Π. Κουντουριώτη 19

83100 Σάμος

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Οι εκλογές στο Επιμελητήριο Σάμου θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου και την Κυριακή17 Δεκεμβρίου 2017. (αίθουσα Δ.Σ. – ισόγειο)

Οι εκλογείς για να µην ταλαιπωρηθούν κατά τις ηµέρες της ψηφοφορίας πρέπει να γνωρίζουν τα εξής :

1. Ώρες ψηφοφορίας: από 09.00 πµ – 18.00 µµ όπως ορίσθηκε µε σχετική απόφαση της εκλογικής επιτροπής. Εφόσον στον χώρο που πραγματοποιούνται οι εκλογές υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν να ψηφίσουν ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η εκλογική επιτροπή µε απόφασή της μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας.

2. Για να µπορέσει κάποιος να ψηφίσει πρέπει να έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και να προσέλθει αυτοπροσώπως προσκοµίζοντας στην εκλογική επιτροπή την αστυνοµική του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του.

3. Κάθε ψηφοφόρος (φυσικό πρόσωπο) ψηφίζει µόνο µια φορά όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση άσκησης περισσότερων επαγγελµάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση , το εκλογικό δικαίωµα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.

4. Κάθε ψηφοφόρος για να ψηφίσει βάζει µέσα στο φάκελο που είναι σφραγισµένος και υπογεγραµµένος από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής το ψηφοδέλτιο της προτίµησης του βάζοντας µέχρι και 3 σταυρούς στους υποψηφίους του τµήµατος που ο ίδιος ανήκει (Εμπορικό – Μεταποίησης Υπηρεσιών – Τουριστικό).

5. Ο σταυρός προτίµησης σηµειώνεται πριν ή µετά το όνοµα του υποψηφίου µε µολύβι διαρκείας µπλέ ή µαύρου χρώµατος. Ενδείξεις ,διαγραφές ή άλλα σηµεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο. Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών σταυρών ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τµήµατος, προσµετράται µόνο υπέρ του συνδυασµού και δεν προσµετρώνται οι σταυροί των υποψηφίων.

6. Αν δεν γνωρίζετε το τµήµα στο οποίο ανήκετε ,µπορείτε να το πληροφορηθείτε

από την εκλογική επιτροπή.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ :

• ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

• Χρειάζεται να βάζετε ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΑΥΡΟΥΣ προτίµησης ΜΟΝΟ

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

Από το Επιµελητήριο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων στην Παρέμβαση IΙ του Α΄κύκλου της Δράσης «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ