Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και οι Αστικές Αρχές της ΠΒΑ με σκοπό να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής για τη ζώνη παρέμβασης τους, διοργανώνουν Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης με την υποστήριξη του Γραφείου Καινοτομίας ΠΒΑ (Μηχανισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΒΑ).

Στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού και προκειμένου οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και οι Αστικές Αρχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής για τη ζώνη παρέμβασης τους, διοργανώνουν Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης με την υποστήριξη του Γραφείου Καινοτομίας ΠΒΑ (Μηχανισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΒΑ).

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, υποψήφια για την υλοποίηση του έργου, υποστηρίζεi τους στρατηγικούς φορείς με στόχο οι Διαδικασίες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης να επιφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προσπάθεια προετοιμασίας των μελλοντικών προκλήσεων που θα είναι είτε χωρικού είτε και οριζόντιου χαρακτήρα και τις οποίες θα προετοιμάσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027.

Σε συνέχεια των παραπάνω καλείστε στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Σάμου, την Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρα 9:30, με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και περιοχών παρέμβασης που θα συμπεριληφθούν στους τομείς της RIS 3 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνημμένη Πρόσκληση.

Η παρουσία σας και η συμβολή σας θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Προηγούμενο Σήμερα, Τρίτη 30 Μαΐου 2023 ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ