ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  • ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  • ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.Μ.Η

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθύντρια

Αικατερίνη Μ. Ταμβάκου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ: 2273087973

e-mail: samcci@otenet.gr 

ktamvakou@samcci.ondsl.gr

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού

Αργυρώ Κ. Σαράντου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

τηλ: 2273087975

e-mail: sarantou@samcci.ondsl.gr

Τμήμα Εμποροβιομηχανικών-Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων

Δημήτριος Π. Καλογήρου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ: 2273087974

e-maildkalogirou@samcci.ondsl.gr

Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. / Υ.Μ.Σ./ Γραφείο Μητρώου & Μηχανογραφικών Εφαρμογών

1)Γαρυφαλλιά Α. Ποριώτη, Προισταμένη Γ.Ε.ΜΗ. ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

τηλ: 2273087971

e-mailgporioti@samcci.ondsl.gr

2) Λάμπρος Ε. Παπαδημητρίου, ΤΕ Πληροφορικής

τηλ: 2273087977

e-mail: lpapadimitriou@samcci.ondsl.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ