Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων σε προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των παρακάτω Προσκλήσεων:

 

1.β_3Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων & φορέων έρευνας & καινοτομίας…

Νέα Προθεσμία : 25 Μαίου 2020

 

3.α._1Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών

Νέα Προθεσμία : 28 Μαίου 2020

 

3.α_2Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3.

Νέα Προθεσμία 28 Μαίου 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Διαγωνισμός για την προμήθεια Γαλακτοκομικών της 79 ΑΔΤΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ