Παράταση υποβολών προτάσεων για δύο Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Παράταση υποβολών προτάσεων για δύο Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Δυνατότητα Συνεδρίασης των Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ