ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr ) υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης. 

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί μοριοδότησης, προσφέρουν στοχευμένους κύκλους εξελικτικής ψηφιακής επιμόρφωσης. Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση ψηφιακά εξειδικευμένων σε πληθώρα διαφορετικών χώρων εργασίας όσο και στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε κάθε μέλος της σύγχρονης κοινωνίας ανακοινώνουμε την προκήρυξη ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε κλάδους πληροφορικής, τεχνολογίες δικτύων και ασφάλειας. 

Παρέχουμε τις σχετικές γνώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες προσωποποιημένες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου έμπειροι επαγγελματίες του χώρου δρουν σαν επιμορφωτές παρέχοντας πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Η χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης και η απονομή βαθμών ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) παρέχουν την διεθνή αναγνώριση των παρεχόμενων γνώσεων  

 

Ενεργά Προγράμματα  

•Μηχανικός Δικτύων – Θεμελιώσεις για Πιστοποίηση CCNA/CompTIA Network+,  

Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 4 Μήνες και 13 ημέρες (200 ώρες), 10 ECVET – Παράταση έως 06/02/2022 

•Σύγχρονος Προγραμματισμός σε Java,  

Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (120 ώρες), 6 ECVET – Παράταση έως 06/02/2022 

•Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας, Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων,  

Έναρξη 07/03/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 13 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET 

•Apache Kafka για Μηχανικούς,  

Έναρξη 11/04/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 23 ημέρες (120 ώρες), 6 ECVET 

 

Γενικές πληροφορίες 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. 

Αξιοποιείται αποκλειστικά η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία.  

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες πληροφορικής που επιθυμούν να κατακτήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και να αναπτύξουν εφαρμογές και περιβάλλοντα αξιοποίησης της στην παραγωγή. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 

•Ένστολους 

•Απόφοιτους και Φοιτητές τεχνολογικών κατευθύνσεων κυρίως προγραμματιστές.  

•Μηχανικούς Λογισμικού  

•Μηχανικούς Παραγωγής 

•Αρχιτέκτονες Πληροφοριακών Συστημάτων 

•Στελέχη ΙΤ Επιχειρήσεων  

•Στελέχη ΙΤ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  

Παροχές προγράμματος 

•Εκπαιδευτικό υλικό (προγραμματισμός, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία) 

•Οδηγός μελέτης 

•Βεβαίωση συμμετοχής 

•Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες ECVET 

Κόστος συμμετοχής 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος. 

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι: 

•Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού. 

•Έκπτωση 10% σε άνεργους/ες. 

•Έκπτωση 10% σε φοιτητές. 

•Έκπτωση 10% σε ένστολους. 

•Έκπτωση 10% σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ. 

•Έκπτωση 10% σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών. 

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr    

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr     

 

 

 

Προηγούμενο Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης – Δημοσίευση ΚΥΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ