Πιστοποιητικά συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ για το έτος 2017 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Όσοι εκπαιδευόμενοι είχαν συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ και δεν έχουν παραλάβει τα πιστοποιητικά τους, παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου να τα παραλάβουν. ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017. 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη κατεπειγουσών ανελαστικών λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Υφιστάμενων Υπηρεσιών της

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ