ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σάμος, 18/12/2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜOΥ                                                Αριθ. πρωτ. 110

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΩΝ 16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2017

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σάμου που συγκροτήθηκε με την 47449/07-08-2017 (ΦΕΚ405/ΥΟΔΔ/22-08-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  Ν. Θεοδωρίδη αποτελούμενη από:

1) Σταματία  Θωμασούλη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο  Σάμου,  ως Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής 

2) Ιωάννη Καραμπάτσο του Βασιλείου, υπάλληλο των Τμημάτων Διοίκησης και    Γραμματείας Νομού Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

3) Πελαγία Κανακάκη του Στυλιανού, υπάλληλο των Τμημάτων Διοίκησης και    Γραμματείας Νομού Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

4) Γκιγιώ Κασμιρλή του Αποστόλου, ως εκπρόσωπο  του Επιμελητηρίου Σάμου

5) Αικατερίνη Ταμβάκου του Μιλτιάδη, διευθύντρια του  Επιμελητηρίου Σάμου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

Χρέη εισηγητή εκτελεί η υπάλληλος μητρώου ΓΕΜΗ και ΥΜΣ Γαρυφαλλιά Ποριώτη 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Επιμελητηρίου Αργυρώ Σαράντου

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1) Του Ν.2081/92 «Ρύθμιση θεσμού Επιμελητηρίων……» , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3419/2005 και 4997/2017 και ισχύει,

2)Του Π.Δ.372/92 «Τρόπος διενέργειας των εκλογών ………..των Επιμελητηρίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3) Του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων……» όπως ισχύει

4) Το υπ΄αριθ.7/17-12-2017 πρακτικό Εκλογικής Επιτροπής για την διαλογή των ψηφοδελτίων, την  καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης για την εκλογή είκοσι ενός (21) αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σάμου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σάμου,  τον επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ο οποίος καταλαμβάνει την πρώτη έδρα του Εμπορικού τμήματος του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με δήλωσή του, επίσης

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ και ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

για το αξίωμα του Συμβούλου στο Επιμελητήριο Σάμου, τους παρακάτω:  

 

Α) Για την πλήρωση των οκτώ ( 8 ) εδρών του Τμήματος Υπηρεσιώνανακηρύσσονται:

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:

1. Μαυρατζώτης Ελισσαίος

2 . Καπλαντζής Ιωάννης

3 . Φλωρούς Εμμανουήλ

4 . Χατζηδημητρίου Γεώργιος

5 . Κυριαζής Δημήτριος

8 . Μανώλακα-Ορνιθοπούλου Ειρήνη

7 . Παλαιοκαστρίτης Ιωάννης

8 . Λεβισιανός Κυριάκος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαλακάκη Γεωργία

2. Μάμμη Αικατερίνη

3. Τσακαλωφάς Ευάγγελος

4. Πυργιώτης Βασίλειος

 

Β) Για την πλήρωση των έξι ( 6 ) εδρών του Εμπορικού τμήματος ανακηρύσσονται:

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:

1. Κυριαζής Γεώργιος 

2. Καραγιάννη Ιωάννα

3. Λιναρδάκη-Βαποράκη Ειρήνη

4. Κρόκος Παναγιώτης

5. Λεοντάρη Ευαγγελία 

6. Φοροπούλου Βασιλεία

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1. Βαλής Γεώργιος (με κλήρωση)

2. Κατσούρης Γεώργιος (με κλήρωση)

3.  Σαφής Ιωάννης

4. Πατρώνης Νικόλαος

 

Γ) Για την πλήρωση των  τεσσάρων ( 4 ) εδρών του Μεταποιητικού τμήματος ανακηρύσσονται:

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:

1. ΛυμπέρηςΕυάγγελος

2. Φραντζέσκος Παναγιώτης

3. Καρβελάς Ευάγγελος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1. Αμυρσώνη Βασιλεία

2. Σκούτας Ιωάννης

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.Α.Σ)»

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

1. Χατζηλαγός Τιμολέων

 

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1. Κρητικός Αλέξανδρος

 

Δ) Για την πλήρωση των  τριών (3) εδρών του Τουριστικού τμήματος ανακηρύσσονται:

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

1. Κασμιρλής Δημήτριος

2.  Στεφανής Νικόλαος 

3. Σέρβου-Μιχέλη Μαρία 

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1. Νικολαΐδης Αναστάσιος

 

Ενστάσεις που αφορούν το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών ημερών, από την παρούσα ανακήρυξη των υποψηφίων, στο Επιμελητήριο Σάμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφονται (άρθρο 14 Π.Δ.372/92).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     

Σταματία Θωμασούλη  Δικηγόρος

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ιωάννης Καραμπάτσος

Πελαγία Κανακάκη

Γκιγιώ Κασμιρλή

Αικατερίνη Ταμβάκου

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αργυρώ Σαράντου

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Γαρυφαλλιά Ποριώτη                                                            

 

Προηγούμενο Αποτελέσματα εκλογών 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017 Επιμελητηρίου Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ