Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ».

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ» (αρ. προσκλ. 01/2020), πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν: α) Θεωρητικό μέρος συνολικής διάρκειας 200 ωρών και β) Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Καλούνται οι επιχειρήσεις των κλάδων: 

1) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

3) ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

που ενδιαφέρονται αφενός να απασχολήσουν ωφελούμενους στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και αφετέρου το αντικείμενο δραστηριότητάς τους είναι συναφές με τους ΚΑΔ του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/V3icL7MxCN6ceiBN9

 

Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε

(Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.)

τηλ. 22733/50428

email: www.keksamou@yahoo.gr

http: //www.kaek-pesamou.info

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των υπηρεσιών της ΠΕ Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ