Προθεσμία συμμόρφωσης με προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων. Ανανέωση υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, σε Μητρώο FDA (“Registration of Food Facilities”).

Προθεσμία συμμόρφωσης με προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων.

 

Υπενθυμίζεται ότι η α/Υπηρεσία FDA / Food and Drug Administration (Department of Health and Human Services) έχει εκδώσει, με ημερομηνία έναρξης ισχύος από 26.7.2019 (μετά από παράταση αρχικής χρονολογίας 2018), νέους κανόνες σήμανσης (labelling requirements) αγροδιατροφικών προϊόντων (τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα διατροφής), με οποίους επιβάλλονται σημαντικές αλλαγές. 

Η προθεσμία συμμόρφωσης για παραγωγούς με ετήσιες πωλήσεις κάτω των $ 10 εκ. είναι η 1.1.2021. 

Οι μεγαλύτερες εταιρείες (πωλήσεις άνω των $ 10 εκ.) έχουν ήδη υποχρεωθεί σε συμμόρφωση από τον Ιανουάριο 2020. 

Κατά συνέπεια, και οι ελληνικές εταιρείες που εξάγουν εν λόγω προϊόντα τους στις ΗΠΑ οφείλουν να επικαιροποιήσουν τις αντίστοιχες ετικέτες διατροφικών πληροφοριών άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας FDA, δεδομένου ότι η λανθασμένη ή ελλιπής σήμανση θεωρείται κύρια αιτία αναβολής/απαγόρευσης διακίνησης προϊόντων.

 

 

 

Προηγούμενο Μόνο έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού στο Επιμελητήριο Σάμου, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ