Προκήρυξη Νωπών Οπωροκηπευτικών 95 ΑΔΤΕ

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»

Η υπ’ αριθ. 03/2020 προκήρυξη.

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Δήλωση εργατικού δυναμικού από Τρίτες Χώρες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ