ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 98 ΑΔΤΕ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%9B%CE%A66-%CE%9B%CE%97%CE%A8

 

 

Προηγούμενο Ενημέρωση δικαιούχων ΜΙ: Ενεργοποίηση δυνατότητας Οριστικής υποβολής 2ης αίτησης χρηματοδότησης 2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ