Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και υλικών πληροφορικής (ΤΠΕ εξοπλισμού) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Σάμου για το έτος 2023. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2023

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και υλικών πληροφορικής (ΤΠΕ εξοπλισμού) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Σάμου για το έτος 2023. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2023

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ