Προσφορά για μηνιαία καθαριότητα είκοσι (20) χημικών τουαλετών- 79ΑΔΤΕ

Προσφορά για μηνιαία καθαριότητα είκοσι (20) χημικών τουαλετών- 79ΑΔΤΕ

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ