Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού (400 ωρών – ετήσιο)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού (400 ωρών – ετήσιο)

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:

«Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού»

 

Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις Τεχνολογίες και τις Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, επιμορφώνονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό χώρο, να διευκολυνθούν σημαντικά στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης, διοίκησης και επικοινωνίας. 

Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών, την ανάπτυξη λογισμικού, τα σύγχρονα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Γενικές πληροφορίες

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών κα Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 400 ωρών, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του οικοσυστήματος των τεχνολογιών και υπηρεσιών του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις πρακτικές αξιοποίησής τους. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

•Στελέχη Επιχειρήσεων

•Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

•Εκπαιδευτικούς

•Αξιωματικούς των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής καθώς και του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος

 

Παροχές προγράμματος

•Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)

•Οδηγός μελέτης

•Βεβαίωση συμμετοχής

•Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 20 μονάδες ECVET

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 650,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:

•         Έκπτωση 20% σε άνεργους και πολύτεκνους, 

•         Έκπτωση 20% σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

•Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη προγράμματος:    01 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη προγράμματος:        07 Νοεμβρίου 2021

 

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://elearn-aegean.gr/product/digital-transformation-services-and-technologies/ 

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730-82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: info-digitaltransformation@aegean.gr 

 

 

 

Προηγούμενο Euro-FEM Business Angels Forum στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου “EuroFem”, που αποσκοπεί στη δικτύωση γυναικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ