Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Αριθ. Πρωτ.: 2253.2-8/55439/22/02-08-2022 “Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ”.

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου με τετρακίνηση, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Συμβάντων Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε Ικαρίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ