Πρόσκληση για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων κίνησης

Σας κοινοποιούμε το υπ΄αριθ. πρωτ. 58855/03-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με τη πρόσκληση για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων κίνησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤ 2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ