Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια Καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.

Διαγωνισμός για τη προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητα Ικαρίας, (Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης ), μέχρι του ποσού των 29.674,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα από την 01/09/2023 ή από τη υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2025.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες πατώντας ΕΔΩ.

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας, για τρία (3) έτη

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ