Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Σάμου.

 

Προηγούμενο Ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά φωτεινών πηγών (λάμπες, χριστουγεννιάτικα λαμπάκια κ.λ.π).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ