Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Σάμου.

Διαβάστε αναλυτικά τη πρόσκληση.

 

 

Προηγούμενο Πέμπτη (5η) Τροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ